Genital sigil tedavisi

Kadında  genital siğil tedavisi önemlidir ve değişik yöntemler ile kadında genital siğil tedavisi başarılı bir şekilde yapılmaktadır.Genital siğiller HPV virüsü ile enfeksiyona bağlı olarak vulva, vajina ve rahim ağzında ortaya çıkan yumuşak et benine benzer kondilom adı da verilen lezyonlardır. Kadında genital bölge siğil lerinin %90’ı HPV tip 6 ve HPV tip11 no’lu tiplerle oluşan enfeksiyona bağlıdır. Kadında genital siğiller aşağıdaki bölgelerde çıkarlar:

Üst genital bölgede siğil
Perinede, vajina girişinde siğil
Vajinada siğil
Rahim ağzında siğil
Makatta siğil, anüs etrafında
Ağızda siğil

Siğiller alt genital bölgede tek tük küçük kondilomlardan tüm genital bölge ve anüsün etrafını da kaplayacak şekilde geniş lezyonlara, kondilomlara kadar çeşitli şekillerde kendini gösterebilir.

Siğil tedavisi öncesi smear testi mutalaka yapılmalıdır ve smer testinde bir patoloji çıkar ise kadınlarda kolposkopik muayene servikal (rahim ağzı) veya vajinal lezyonların tanınmasında yardımcı olabilir; biyopsi sonucunda HPV’ye bağlı değişiklikler tanınabilir.Bu hastalar diğer HPV tipleme de yapmak yaralıdır.

Kadınlarda genital siğil tedavi için çeşitli seçenekler mevcuttur. Kadınlarda siğil tedavisi yöntemi için tedaviyi uygulayan hekim karar vermektedir.Çeşitli yöntemlerle lezyonlar yok edilebilir veya cerrahi olarak çıkartılabilir. Tedavinin başarı şansı yüksektir ancak tekrarlar görülebilir. Tekrarlar daha hafif lezyonlar şeklinde olur ve tedavileri daha kolaydır. Sıklıkla tercih edilen yakma yöntemidir.

Siğil yakma elektrokoter ile yapılabildiği gibi kadında siğil yakma yöntemi leep cihazı veya lazer tedavisi ile de yapılabilmektedir.
Siğil dondurma tedavisi, kriyoterpi de uygulanabilen bir metodtur. Kadında genital siğil tedavisinde daha nadir kullanılan diğer yöntemler ise Imiquimod %5’lik krem (Aldara krem), TCA (triklor asetik asid), Podofilin (gebelerde kullanılmaz) ve Cerrahi eksizyon yani ameliyatla siğil tedavisi dir.

Tedavi ile HPV virüsünü yok etmek mümkün değildir, yani hpv virüsü tedavisi yapılmaz sadece siğiller tedavi edilir ve siğillerden yani kondilomdan kurtulmak mümkün olabilmektedir. Tedavi sadece kondilomları ortadan kaldırır ve hızlı olan bulaştırıcılığı ve etrafa yayılmayı durdurur. Pek çok durumda tek sefer tedavi yeterli olmamakta en az 2-3 seans tedavi gerekmektedir. Tedavinin başarısı ve tekrarlama ihitimali sigil lezyonlarının yaygınlığına ve HPV tipine bağlıdır. Tedavide tıbbi ve cerrahi yaklaşımların ikisi de uygulanabilir, fakat tercih genellikle cerrahi işlem olmaktadır (sigil yakma ,sigil dondurma ,sigil lazer tedavisi gibi..). Tedavinin şekline dair karar siğillerin yaygınlığına, yerleşimine göre tedavi sırasında hpv uzmanı tarafından verilir.

Siğil ilaçları kadında kullanılabilir, ancak bu uzun süreli ve zahmetli bir tedavidir ve tekrarlama ihtimali fazladır.Siğil krem tedavisi veya losyon tedavisi şeklinde de yapılabilinir Büyük ve fazla sayıda siğillere, vajina içine doğru yayılmış kondilomlara lokal ilaç ve krem tedavisinin fazla bir etkisi olmaz ve kullanılabilir değildir. Normal dokuya temas ettiğinde pek çok ilaç tahribata neden olur. Bu nedenle son derece dikkatli uygulama gerekir. Lokal uygulanan genital siğil ilaçları nın bölgesel yan etkileri de fazladır.
Siğil bitkisel tedavi yöntemleri tartışmalıdır ve yeterli sayıda bu konuda tıbbi araştırma ve veri yoktur.HPV bitkisel tedavi için daha fazla tıbbi bilgiye gereksinim vardır.

Siğil tedavisi resimleri ve kadında genital siğil tedavisi video görüntüleri hazırlanmakta olup en kısa zamanda sitemizde görsel bölümde olacaktır
.

Genital Siğil Tedavisi Randevu

Randevu

Genital sigil